Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości + oświadczenie przedsiębiorcy


……………………….……………….……. …………………………….

(firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby lub imię i nazwisko przedsiębiorcy) (miejscowość i data)

………………………………………………..

(adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy)

……………………………………………….

(nr w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej)

…………………………………………..….

(NIP) / (REGON)*

Wójt

Gminy Krokowa

WNIOSEK

o wpis / zmianę wpisu** do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa.

Na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) wnoszę o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa dla

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………….

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)

Załączniki:

- wypełniony druk - OŚWIADCZENIE

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy podmiotu, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych).

* Należy wpisać w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę tego numeru.

** niepotrzebne skreślić


……………………………….

(miejscowość i data)

……………………….……………….…….

(firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby lub imię i nazwisko przedsiębiorcy)

………………………………………………..

(adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy)

………………………………………………

(tel./fax/e-mail)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 9c. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa są kompletne i zgodne z prawdą;

  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.

……………………………………………….

(podpis przedsiębiorcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania

z podaniem pełnionej funkcji)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o wpis do rejestru + oświadczenie.doc (DOC, 29KB) 2013-09-02 14:05:17 535 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013 14:05:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013 14:05:17