Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko 2012-02-05 17:13:44
7. Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN nr 765 w Odargowie na dz. nr 295/2 i 293 obręb Odargowo, gmina Krokowa 2012-02-05 17:13:18
6. Przebudowa stacji pomp Dębki II' na dz. nr 468, 470/5, 483/3, 470/2, 470/4 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa. 2012-02-05 17:12:47
5. Budowa drogi gminnej na terenie gminy KROKOWA łączącej miejscowości Tyłowo – Lubocino wraz z parkingiem na samochody osobowe, na działkach geodezyjnych nr 407/1, 74/7, 80/5, 74/9, 26/4, 28/4, 80/7 w obrębie Tyłowo oraz dz. nr 58/1, 56/2, 57 i 50 w obrębie Lubocino 2012-02-05 17:12:19
4. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 299 obręb Karlikowo jedn. ewidencyjna Krokowa numer 115, 43/2, 120, 127, 116, 113, 45/1, 118, 43/4, 106, 114, 121, 128, 204/3, 204/5, 126, 119, 105, 103/2, 209/1, 211/1, 117, 207/1, 43/5, 112, 45/2, 107 obręb Krokowa jedn. ewidencyjna Krokowa numer 37/13, 37/11, 110, 37/6, 37/5, 3, 37/12, 112, 111, 113, 114, 108, 2, 115, 109, 55/11obręb Parszkowo-Kłanino jedn. ewidencyjna Krokowa numer 43, 46, 3, 66, 2 obręb Połchówko jedn. ewidencyjna Krokowa numer 248, 249, 245, 232/3, 247/2, 240, 241, 232/1, 10, 13, 7, 246, 236, 243, 247/1, 238, 233, 234, 250, 252, 232/2, 237, 235, 239, 242, 244, 251 obręb Sulicice jedn. ewidencyjna Krokowa numer 92/2, 89, 94, 97, 100, 79/2, 77/2, 85, 83, 82, 84, 86, 71, 95, 96, 99/2, 151/6, 158, 99/1, 151/2, 93 obręb Świecino jedn. ewidencyjna Krokowa 2012-02-05 17:11:43
3. Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa łączącej miejscowości Tyłowo – Lubocino wraz z parkingiem na samochody osobowe, na dz. geod. nr 407/1, 74/7, 80/5, 74/9, 26/5, 26/6, 28/4, 80/7 w obrębie Tyłowo oraz dz. nr 58/1, 56/2, 57 i 50 w obrębie Lubocino 2012-02-05 17:11:05
2. Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa wraz z placem serwisowym przy istn. przepompowni ścieków, przebiegającej na odcinku od istniejącej drogi asfaltowej (dz. Nr 362) w miejscowości Górczyn do drogi gminnej, łączącej miejscowości Białogóra-Górczyn-Wierzchucino, na dz.geod. nr 97/3, 98/9, 98/10, 98/12, 98/13, 98/15, 98/6 i 362 w obrębie BIAŁOGÓRA oraz 929 w obrębie Wierzchucino 2012-02-05 17:10:33
1. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa ). 2012-02-05 17:09:57