Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
9. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2014-12-23 09:20:02
8. wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2014-11-25 15:18:51
7. Zakup i montaż: 1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych; 2. systemu odzysku ciepła; 3. stacji uzdatniania wody; 4. systemu zbierania odcieków; 5. systemu do mycia skrzyń; 6. sprzętu drobnego; 7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1 8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1 9. wózka widłowego spalinowego; szt.1 10. wag elektronicznych, szt. 42 planowany do realizacji na działce nr 199/65 obręb Kartoszyno. 2014-09-19 23:27:43
6. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo, na dz. nr: 285/3 obręb Tyłowo 2014-09-19 23:26:36
5. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2014-09-12 22:53:10
4. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 4A w miejscowości Tyłowo, planowanego do realizacji na działce nr: 289/1 obręb Tyłowo 2014-08-21 09:41:29
3. Karta informacyjna Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2A w miejscowości Karlikowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 256/4 i 152/5 obręb Karlikowo 2014-06-12 15:32:24
2. Uruchomienie zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych i innych odpadów gumowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy, planowanego do realizacji na działce nr 104/2 obręb Kartoszyno 2014-04-02 13:14:46
1. Budowa obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-03-03 13:57:17