Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
18. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo 2014-11-25 15:27:24
17. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo 2014-11-25 15:17:11
16. Zakup i montaż: 1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych; 2. systemu odzysku ciepła; 3. stacji uzdatniania wody; 4. systemu zbierania odcieków; 5. systemu do mycia skrzyń; 6. sprzętu drobnego; 7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1 8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1 9. wózka widłowego spalinowego; szt.1 10. wag elektronicznych, szt. 42 planowany do realizacji na działce nr 199/65 obręb Kartoszyno 2014-10-13 09:31:49
15. Budowa obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-10-02 13:18:50
14. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 4A w miejscowości Tyłowo, planowanego do realizacji na działce nr: 289/1 obręb Tyłowo 2014-10-02 13:37:15
13. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2A w miejscowości Karlikowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 256/4 i 152/5 obręb Karlikowo 2014-10-02 13:36:28
12. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 4A w miejscowości Tyłowo, planowanego do realizacji na działce nr: 289/1 obręb Tyłowo 2014-08-21 09:55:33
11. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2A w miejscowości Karlikowo, planowanego do realizacji na działkach nr: 256/4 i 152/5 obręb Karlikowo 2014-08-21 09:50:02
10. Wykonanie tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2014-06-03 14:30:31
9. Budowa obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-05-27 10:07:52
8. Budowa obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz.nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-05-27 10:07:02
7. Uruchomienie zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy? planowanego do realizacji na działkach nr : 199/8, 199/50, i 199/51 obręb Kartoszyno 2014-04-02 13:16:00
6. Budowa zakładu produkcyjnego ? piekarni-cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo -Kłanino 2014-02-20 11:37:55
5. Budowa zakładu produkcyjnego ? piekarni-cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo -Kłanino 2014-02-20 11:38:43
4. Wykonanie tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2014-01-10 15:14:39
3. Wykonanie tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2014-01-10 15:13:58
2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym : 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2014-01-09 10:35:00
1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaninie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 37/10 obręb geodezyjny Parszkowo-Kłanino - dokument stracił ważność 2014-01-09 10:33:55