Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
14. „Unowocześnienie tartaku kluczem do wdrożenia nowych, konkurencyjnych produktów i usług tartacznych' na dz. nr 292/4 w miejscowości Odargowo. obręb Odargowo gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie 2012-02-05 17:27:27
13. Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 2012-02-05 17:26:28
12. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2012-02-05 17:25:59
11. "Przebudowa stacji pomp Dębki I" na dz. nr 1790/1, 205/2, 1790/4, 203/5, 204/2, 1788 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa. 2012-02-05 17:24:48
10. Budowa drogi gminnej na odcinku Bia?ogóra ? Górczyn - Wierzchucino, gm. Krokowa. 2012-02-05 17:24:05
9. Budowa drogi gminnejna terenie miejscowości Dębki na dz. nr 1048/4 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/13, 441/27 i 446, gm. Krokowa 2012-02-05 17:23:36
8. Budowa drogi gminnejna terenie miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogioraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 439 i 216/9, gm. Krokowa 2012-02-05 17:23:11
7. Budowa dróg gminnychna terenie miejscowości Białogóra ? przedłużenie ul. Bałtyckiej i ul. Plażowej, gm. Krokowa 2012-02-05 17:22:36
6. Budowa drogi gminnej jako ciągu pieszo komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra ? przedłużenie ul. Morskiej, gm. Krokowa 2012-02-05 17:22:08
5. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 i budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 2012-02-05 17:21:34
4. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowec na działce o numerze 612 2012-02-05 17:20:48
3. Budowa obory na bydło opasowe, na dz. nr 99 i 100 obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa,. 2012-02-05 17:20:02
2. "Przebudowa stacji pomp Karwia" na dz. 139 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie. 2012-02-05 17:18:05
1. "Przebudowa stacji pomp Dębki II" na dz. nr 468, 470/5, 483/3, 470/2 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa. 2012-02-05 17:15:16