Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ? Nr XXXIX/435/2013 w sprawie udziału Gminy Krokowa w ?Partnerstwie NORDA? w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ?Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego? 2014-01-17 09:06:44
dokument ? Nr XXXIX/434/2013 w sprawie poszerzenia składu Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa; 2014-01-17 09:06:33
dokument ? Nr XXXIX/433/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Krokowa projektu ?Pomorska 13-stka? ? wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych? przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2014-01-17 09:06:22
dokument ? Nr XXXIX/432/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/397/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim? i udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontów dróg powiatowych ; 2014-01-17 09:06:11
dokument ? Nr XXXIX/431/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014; 2014-01-17 09:05:52
dokument ? Nr XXXIX/430/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec; 2014-01-17 09:05:39
dokument ? Nr XXXIX/429/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Świecino; 2014-01-17 09:05:12
dokument ? Nr XXXIX/428/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w obrębie Sławoszyno; 2014-01-17 09:04:47
dokument ? Nr XXXIX/427/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej w miejscowości Porąb, obręb Jeldzino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; 2014-01-17 09:04:30
dokument ? Nr XXXIX/426/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w obrębie Wierzchucino; 2014-01-17 09:04:20
dokument ? Nr XXXIX/425/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2014-01-17 09:04:09
dokument ? Nr XXXIX/424/2013 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach Gminy Krokowa oraz związanych z tym opłat; 2014-01-17 09:03:57
dokument ? Nr XXXIX/423/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/240/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania mienia gminnego na terenie gminy Krokowa; 2014-01-17 09:03:46
dokument ? Nr XXXIX/422/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2014-01-17 09:03:29
dokument ? Nr XXXIX/421/2013 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2014 roku; 2014-01-17 09:03:18
dokument ? Nr XXXIX/420/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2014 na obszarze gminy Krokowa; 2014-01-17 09:03:08
dokument ? Nr XXXIX/419/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok; 2014-01-17 09:02:55
dokument ? Nr XXXIX/418/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2013 ? 2028; 2014-01-17 09:02:29
dokument ? Nr XXXIX/417/2013 w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości; 2014-01-17 09:02:00