Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLIX/538/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubkowo obręb Lubkowo gm Krokowa 2014-09-17 14:48:09
? Nr XLIX/537/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Medowskiego z dnia 12.06.2014 r. na działania Wójta Gminy Krokowa; 2014-09-17 14:47:58
? Nr XLIX/536/2014 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy Krokowa; 2014-09-17 14:47:29
? Nr XLIX/535/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa; 2014-09-17 14:47:03
? Nr XLIX/533/2014 w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków autobusowych dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 1523G; 2014-09-17 14:46:54
? Nr XLIX/532/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Żarnowiec; 2014-09-17 14:46:40
? Nr XLIX/531/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białogóra, obręb Białogóra gm. Krokowa; 2014-09-17 14:46:30
? Nr XLIX/530/2014 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku; 2014-09-17 14:46:00
? Nr XLIX/529/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, które przedmiotem jest ta sama nieruchomość ? na okres do 3 lat; 2014-09-17 14:45:49
? Nr XLIX/528/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz najemcy (dz. Nr 138/2); 2014-09-17 14:45:39
? Nr XLIX/527/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz najemcy (dz. Nr 138/1); 2014-09-17 14:45:21
? Nr XLIX/526/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Minkowice; 2014-09-17 14:45:11
? Nr XLIX/525/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXIX/423/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku; 2014-09-17 14:45:02
? Nr XLIX/524/2014 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przejazdów samochodu gminnego będącego w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej; 2014-09-17 14:44:53
? Nr XLIX/523/2014 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; 2014-09-17 14:44:43
? Nr XLIX/522/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok; 2014-09-17 14:44:34
? Nr XLIX/521/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014 ? 2028; 2014-09-17 14:44:23
? Nr XLIX/520/2014 w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości; 2014-09-17 14:36:27
? Nr XLIX/519/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jednoosobowej spółki Gminy Krokowa z ograniczoną odpowiedzialnością; 2014-09-17 14:36:15
? Nr XLIX/534/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krokowa na rzecz Gminy Krokowa; 2014-09-18 14:17:07