Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota?


Krokowa, dn.01.10.2014r.

GOOŚ.6220.1.zaw.4.2014.IT

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Zawiadamiam o wydaniu :

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego - obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota” :

  1. postanowienia Wójta Gminy Krokowa znak GOOŚ.6220.1.P.pod.2014.IT z dnia 01.10.2014r. o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia,

  1. obwieszczenia Wójta Gminy Krokowa z dnia 01.10.2014r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu planowanego ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości wypowiedzenia się co do materiałów, zgłoszenia swoich uwag i wniosków,

planowanego do realizacji przez : Michała Ceszke , ul. Wczasowa 198, Karwieńskie Błota II

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwieńskie Błoto Drugie

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP - Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:14:24