Informacja o wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo


Krokowa, dn.18.09.2014r.

GOOŚ.6220.12.inf .2014

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A

w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania

1 10_informacja_urządzenia wodne_Tyłowo studnia 6A.doc (DOC, 30KB) 2014-10-02 13:30:17 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:30:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:30:17