Informacja o zakupie i montażu: 1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych; 2. systemu odzysku ciepła; 3. stacji uzdatniania wody; 4. systemu zbierania odcieków; 5. systemu do mycia skrzyń; 6. sprzętu drobnego; 7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1 8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1 9. wózka widłowego spalinowego; szt.1 10. wag elektronicznych, szt. 42 planowanego do realizacji na działce nr 199/65 obręb Kartoszyno.

 

Krokowa, dn.19.09.2014r.

 

 

GOOŚ.6220.13.inf.2014

 

INFORMACJA

 

 

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

 

Firmy GRAAL S.A. 84-200 Wejherowo , ul. Zachodnia 22, Zakład Produkcyjny POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

 

na zakupie i montażu:

1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych;

2. systemu odzysku ciepła;

3. stacji uzdatniania wody;

4. systemu zbierania odcieków;

5. systemu do mycia skrzyń;

6. sprzętu drobnego;

7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1

8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1

9. wózka widłowego spalinowego; szt.1

10. wag elektronicznych, szt. 42

 

planowanego do realizacji na działce nr 199/65 obręb Kartoszyno.

 

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 11_informacja_zakup i montaż linii_urządzeń_Graal_Kartoszyno.doc (DOC, 30KB) 2014-10-02 13:31:42 707 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-10-2014 13:32:00