Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr LI/554/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/520/2014 Rady Gminy Krokowa w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości 2015-04-10 15:02:23
? Nr LI/553/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota , gmina Krokowa; 2015-04-10 15:02:10
? Nr LI/552/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice, gmina Krokowa; 2015-04-10 15:02:01
? Nr LI/551/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; 2015-04-10 15:01:43
? Nr LI/550/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa; 2015-04-10 15:01:22
? Nr LI/549/2014 w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Krokowa; 2015-04-10 15:00:59
? Nr LI/548/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie Słuchowo; 2015-04-10 15:00:46
? Nr LI/547/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie Lubkowo 2015-04-10 15:00:36
? Nr LI/546/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie Lubkowo (dz. Nr, 158/6); 2015-04-10 15:00:26
? Nr LI/545/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec; 2015-04-10 15:00:17
? Nr LI/544/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 2015-04-10 15:00:06
? Nr LI/543/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok; 2015-04-10 14:59:27
? Nr LI/542/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014 ? 2028; 2015-04-10 14:59:15