Informacja Wójta Gminy Krokowa: na wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa


Krokowa, dn.13.11.2014r.

GOOŚ.6220.15.inf.2014

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

Firmy „WMW” Sp. j. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, Parszczyce dz. nr 9 / 21, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

na wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice

na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa

numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa

numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania

1 14_informacja_wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice.doc (DOC, 31KB) 2014-11-25 15:20:54 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 25-11-2014 15:20:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 25-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 25-11-2014 15:20:54