Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr I/17/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa 2012-02-08 21:43:25
Uchwała Nr I/16/2010 w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Krokowa do Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA" - Lokalnej Organizacji Turystycznej 2012-02-08 21:41:30
Uchwała Nr I/15/2010 w sprawie odwołania przedstawicieli gminy Krokowa ze Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA" - Lokalnej Organizacji Turystycznej 2012-02-08 21:40:38
Uchwała Nr I/14/2010 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Krokowa do Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa 2012-02-08 21:39:34
Uchwała Nr I/13/2010 w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Krokowa do Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa 2012-02-08 21:38:40
Uchwała Nr I/12/2010 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich 2012-02-08 21:37:19
Uchwała Nr I/11/2010 w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Krokowa ze Związku Miast i Gmin Morskich 2012-02-08 21:36:29
Uchwała Nr I/10/2010 w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Krokowa do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku 2012-02-08 21:35:20
Uchwała Nr I/09/2010 w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Krokowa ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pucku 2012-02-08 21:34:20
Uchwała Nr I/08/2010 w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu 2012-02-08 21:33:23
Uchwała Nr I/07/2010 w sprawie powołania Komisji Strategii Rozwoju Gminy i Turystyki 2012-02-08 21:32:12
Uchwała Nr I/06/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 2012-02-08 21:31:15
Uchwała Nr I/05/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 2012-02-08 21:29:49
Uchwała Nr I/04/2010 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2012-02-08 21:27:47
Uchwała Nr I/03/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2012-02-08 21:25:50
Uchwała Nr I/02/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa 2012-02-08 21:24:12
Uchwała Nr I/01/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa 2012-02-08 21:21:33