Obwieszczenie o: rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa.

Krokowa, dn. 19.12.2014r.

GOOŚ.6220.16.zaw-1.2014

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie :

na wniosek : Pana Janusza Wróblewskiego , 80-802 Gdańsk, ul. 3-go Maja 24/11,

pełnomocnika Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

 

w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację

przedsięwzięcia polegającego na :

 

rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach” powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa,

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 234/17; 822/1; 822/2;396/18; 396/56; 396/23; 396/24; 1042; 235; 1043; 395/2; 396/55; 396/54; 242/2; 243/22; 246; 244; 242/7; 242/4; 242/3; 242/5; 245/8; 243/25; 243/27; 243/23; 243/20;396/35; 396/44; 396/58; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 2148; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245/15; 245/16; 245/17; 245/18; 245/19; 245/20; 245/21; 247/32; 392/6; 392/9; 392/8; 392/10; 247/5; 247/7; 247/8; 247/9; 247/10; 247/11; 247/12; 247/13; 392/1; 392/2; 392/3; 392/4; 392/5; 392/7; 397/48; 397/11; 397/52; 397/20; 398/8; 398/15; 401/31; 401/30; 401/29; 407/23; 407/16; 408/4; 408/5; 408/3; 401/42; 407/13; 407/22; 407/21; 242/6; 1025; 1024; 1032; 1041; 242/1; 823;821; 820; 23; 234/27; 234/11; 234/9; 234/7; 234/4; 801/1; 819 jednostka ewidencyjna : Krokowa 221106_2 obręb Żarnowiec 0022.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

 

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dębki

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 23-12-2014 09:15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 23-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 23-12-2014 09:15:46