Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
16. Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa,? pow. pucki, województwo pomorskie 2015-09-14 09:48:48
15. Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa,? pow. pucki, województwo pomorskie 2015-09-14 09:47:59
14. wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2015-07-13 14:12:18
13. "Budowa stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie?, na działkach 37/10, 37/11, 37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa 2015-06-01 08:26:09
12. Budowa stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie?, na działkach 37/10, 37/11, 37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2015-05-28 14:32:23
11. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa. 2015-05-18 15:18:54
10. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa. 2015-05-18 11:29:33
9. Budowa elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa 2015-04-14 15:21:12
8. Uruchomienie zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych i innych odpadów gumowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy, planowanego do realizacji na działce nr 104/2 obręb Kartoszyno 2015-03-20 09:11:09
7. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2015-03-20 09:10:28
6. Rozbudowa sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2015-03-20 09:09:32
5. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2015-01-28 10:15:57
4. Budowa obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą: dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2015-01-23 13:45:20
3. wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2015-01-16 11:12:32
2. wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2015-01-16 11:11:26
1. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2015-01-14 08:23:12