Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/21/2010 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011

Uchwała Nr III/21/2010

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011, stanowiący jako załącznik integralną część uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. UZASADNIENIE

 

 

Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z realizacją znowelizowanej ustawy
z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. (art. 5a ust.1).

Przedkładany roczny program współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w/w ustawy na rok 2011 został przygotowany w procesie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Krokowa poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i rozwiązywaniu problemów lokalnych. Określa również cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Krokowa  z organizacjami pozarządowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:51:33