Informacja Wójta Gminy Krokowa-?Budowie stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie?, na działkach 37/10,37/11,37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa.


Krokowa, dn.09.04.2015r.

GOOŚ.6220.2.inf.2015

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marzenę Puwalską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

„Budowie stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie”, na działkach 37/10,37/11,37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa.

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania

1 3_informacja_budowa stawo filtra w Kłaninie.doc (DOC, 30KB) 2015-04-14 15:24:06 338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 14-04-2015 15:24:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 14-04-2015 15:24:06