Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa

Krokowa, dn. 14.05.2015r.

GOOŚ.6220.3.zaw-2.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że

 

dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach” w miejscowości Dębki, gmina Krokowa,

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

234/11; 234/17; 235; 242/1; 242/2; 242/3; 242/4; 242/5; 242/6; 242/7; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 243/20; 243/22; 243/23; 243/25; 244; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/8; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245/15; 245/16; 245/17; 245/18; 245/19; 245/20; 245/21; 246; 247/5; 247/6; 247/7; 247/8; 247/9; 247/10; 247/11; 247/12; 247/13; 247/21; 247/22; 247/23; 247/32; 248/8; 248/9; 248/18; 248/19; 248/22; 248/23; 248/24; 253; 391/1; 391/2; 392/1; 392/2; 392/3; 392/4; 392/5; 392/6; 392/7; 392/8; 392/9; 392/10; 392/11; 395/2; 396/18; 396/23; 396/24; 396/35; 396/44; 396/54; 396/55; 396/56; 396/58; 397/11; 397/17; 397/20; 397/48; 397/52; 397/53; 397/55; 397/56; 397/57; 397/58; 398/6; 398/8; 398/14; 398/15; 401/3; 401/32; 404/5; 404/6; 404/8; 404/9; 404/10; 404/13; 406; 407/9; 407/23; 408/5; 409; 819; 820; 821; 822/1; 822/2; 823; 1024; 1025; 1032; 1041; 1042; 1043; 2148, obręb Żarnowiec, Gmina Krokowa,

 

zostały wydane postanowienia:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.211.2015.ES.2. z dnia 13.05.2015r., w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ;

  2. Wójta Gminy Krokowa znak GOOŚ.6220.3.P.2015.IT z dnia 14.05.2015r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia .


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj.7.30-15.30.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

 

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dębki

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 18-05-2015 11:31:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 18-05-2015 11:31:37