Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Krokowa

Uchwała Nr IV/26/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Krokowa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 27, art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną, nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/16 o pow. 0,0352 ha, położonej w obrębie Krokowa, zapisanej w KW Nr 26479Sądu Rejonowego w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Użytkownik wieczysty w dniu 28 grudnia 2010 r. wystąpił z wnioskiem o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr 4/16 położonej w obrębie Krokowa.

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 4/16 o pow. 0,0352 ha, położonej w obrębie KROKOWA, zapisana w KW Nr 26479Sądu Rejonowego w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z art. 37 ust 2. pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedawanej nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 08-02-2012 23:13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 08-02-2012 23:13:00