Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami do nieruchomości, studzienkami przyłączeniowymi podciśnieniowymi, kablem elektrycznym oraz rurociągiem tłocznym, wraz z budową Stacji podciśnieniowej w Sławoszynku, na działkach nr: 1/26, 1/27, 2/2, 3/25, 3/3, 3/4, 19, 220/14, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 608, 611, 613, 620, 624, 632, 633, 637, 641, 644/1, 644/2, 651, 657, 661, 714, 716 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa, realizowane w ramach inwestycji: ?modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa? ? Zadanie 4 Rozbudowa wraz ze zmianą lokalizacji ? stacja podciśnieniowa V1 w Sławoszynku gmina Krokowa