Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr VIII/79/2015 w sprawie skargi xxxxxx na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie; 2015-06-22 09:54:19
? Nr VIII/80/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxx na działania Wójta Gminy Krokowa; 2015-06-22 09:53:58
? Nr VIII/85/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Wierzchucińskich Błot?, ?Białogórskiego Bagna? i ?Białogórskiej Strugi?; 2015-06-22 09:48:59
? Nr VIII/84/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej; 2015-06-22 09:40:16
? Nr VIII/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa (dz. Nr 672/2); 2015-06-22 09:40:01
? Nr VIII/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nr 672/1 położonej w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa; 2015-06-22 09:39:50
? Nr VIII/81/2015 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniesionej przez Wojewodę Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr LI/550/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w Gminie Krokowa; 2015-06-22 09:39:38
? Nr VIII/78/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 2015-06-22 09:39:08
? Nr VIII/77/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2015 ? 2028; 2015-06-22 09:38:16
? Nr VIII/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu drogi powiatowej; 2015-06-22 09:38:04
? Nr VIII/75/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji gminnych; 2015-06-22 09:37:55