Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Ogrodowej w miejscowości Krokowa wraz z kanalizacją deszczową, siecią kablową nn-0,4kV, oświetleniem, wodociągiem i 23 zjazdami z następującym zakresem robót: 1) budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach nr: 135, 136, 137, 138, 139, 153, 154, 162 i 165, 2) budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr: 147, 148, 152, 154 i 176, 3) budowa wodociągu na działce nr 154, 4) rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach nr: 153, 154, 155/2, 156/1, 156/2, 158, 159, 160, 161 i 165, 5) budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami na działkach nr: 153, 154, 155/2, 156/1, 156/2, 158, 159, 160, 161 i 165 w obrębie Krokowa gmina Krokowa