Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa

Uchwała Nr IV/32/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 - 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61, poz. 710)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 grudnia 2002 rokuw sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa wprowadza się następujące zmiany:

 

1.Uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

 

„1. Przewodniczący Rady Gminy w wysokości 85 % maksymalnej wysokości diety o jakiej mowa w §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.”

 

2.Uchyla się dotychczasową treść §1. ust. 2. i nadaje mu następujące brzmienie:

„2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w wysokości 65 % maksymalnej wysokości diety o jakiej mowa w §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.”

 

3.Uchyla się dotychczasową treść §1. ust. 3. i nadaje mu następujące brzmienie:

 

„3. Przewodniczący komisji stałej Rady Gminy w wysokości 65 % maksymalnej wysokości diety o jakiej mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.”

 

4.Uchyla się dotychczasową treść § 1. ust. 4. i nadaje mu następujące brzmienie:

 

„3. Radny Rady Gminy w wysokości 60 % maksymalnej wysokości diety o jakiej mowa w  § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.”

 

§ 2.Traci moc uchwała Nr I/17/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2011 roku.

 

UZASADNIENIE:

Rada Gminy Krokowa podjęła na sesji w dniu 30 listopada 2010 roku uchwałę obniżającą wysokość diet wypłacanych radnym Gminy Krokowa. Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował w piśmie nr NK.III.WD.0911/64/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. sposób określenia wysokości diet należnych radnym. Zapis wysokości diet w tej formie funkcjonował w Gminie Krokowa od 2002 roku i nie był do tej pory kwestionowany.

Niniejszy projekt uchwały nie zmienia wysokości diet ustalonej przez radnych w dniu 30 listopada 2010 r. wprowadza jedynie zmienione zapisy określające wysokość tych diet, tak by nie budziły żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:35:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:35:01