Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr X/107/2015 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.; 2015-09-01 09:57:48
? Nr X/105/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników; 2015-09-01 09:57:32
? Nr X/104/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do Stowarzyszenia ?Obszar Metropolitalny Gdańsk ? Gdynia ? Sopot?; 2015-09-01 09:57:05
? Nr X/103/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji strategii wielofunduszowej na lata 2014-2020 w ramach Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie; 2015-09-01 09:56:39
? Nr X/102/2015 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Stowarzyszenia ? Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka?; 2015-09-01 09:56:19
? Nr X/101/2015 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Bursztynowy Pasaż?; 2015-09-01 09:56:03
? Nr X/100/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej; 2015-09-01 09:55:11
? Nr X/99/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Żarnowcu oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; 2015-09-01 09:55:01
? Nr X/98/2015 w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Żarnowcu; 2015-09-01 09:54:49
? Nr X/97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krokowa - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą ? Aktywny Powiat Pucki? w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 ? 2020; 2015-09-01 09:54:37
? Nr X/96/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 2015-09-01 09:49:25
? Nr X/95/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2015 ? 2028; 2015-09-01 09:48:45