Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Lubkowo-GPZ Opalino na działkach : - obręb Lubkowo: 143/1, 158/1, 143/2, 106/1, 107/1, 159/1, - obręb Kartoszyno: 206, 78/9, 103/8, 104/1, 78/5, 128/1, 128/2, 106/1, 106/2, 107/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 76/1, 77/1, - obręb Lubocino: 71/3, 25/1, 13/1, 23/1, - obręb Tyłowo: 66/5, 256/3, 256/1, 253/3, 4/3, 248/3, 247/4, 398, 375/3, 377, 263/4, 381, 385, 301/6, 322/1, 70/2 gm. Krokowa