Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr VI/61/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 2012-02-19 10:12:30
dokument Uchwała Nr VI/60/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 01 marca 2020 roku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia 2012-02-19 10:11:24
dokument Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa. 2012-02-19 10:08:51
dokument Uchwała Nr VI/58/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-02-19 10:08:01
dokument Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2011 2012-02-19 10:05:50
dokument Uchwała Nr VI/56/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2011 2012-02-19 10:04:56
dokument Uchwała Nr VI/55/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Parszczyce V?- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m?, położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa 2012-02-19 10:03:19
dokument Uchwała Nr VI/54/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi Parszczyce, gmina Krokowa 2012-02-19 10:02:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Karwieńskie Błota na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-02-19 10:01:19
dokument Uchwała Nr VI/52/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie gruntu położonego w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-02-19 10:00:05
dokument Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-02-19 09:58:57
dokument Uchwała Nr VI/50/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-02-19 09:57:40
dokument Uchwała Nr VI/49/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki 2012-02-19 09:56:30
dokument Uchwała Nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2012-02-19 09:55:39
dokument Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia miejscowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej 2012-02-19 09:53:31