Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/50/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr VI/50/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz     Gminy  Krokowa  od  Agencji   Nieruchomości  Rolnych.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę na własność nieruchomości położonej w obrębie  Wierzchucino, gm. Krokowa wchodzącej w skład  zasobu  Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako:

1/. działka   nr  693/3 o pow.   0,2486 ha,  zapisana w KW Nr 11460 Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych   z siedzibą  w Pucku,  z przeznaczeniem na cele publiczne droga gminna.

2/. część działki    nr  693/5 o pow. około  1,1000 ha,  zapisana w KW Nr 11460 Sądu Rejonowego w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą  w Pucku, z przeznaczeniem na cele publiczne-ciąg pieszo-jezdny.

 

§ 2. Koszty związane z przejęciem nieruchomości poniesie Gmina Krokowa.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/351/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność nieruchomości na rzecz Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

                           Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (t.j.z 2007 r. Dz.U. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) przewiduje,            że Agencja  Nieruchomości Rolnych może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać gminie na własność nieruchomości wchodzące w skład Zasobu na cele inwestycji infrastrukturalnych.

 

Gmina Krokowa  zamierza przejąć od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę       nr 693/3 o pow. 0,2486 ha i część działki nr  693/5 o pow. około 1,1000 ha,położoną            w  Wierzchucinie  z przeznaczeniem na cele publiczne - droga gminna i ciąg pieszo-jezdny.

 

W związku z art. 24 ust. 5 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wystąpienie o przekazanie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości należy do kompetencji Rady Gminy.

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:57:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:57:40