Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki


Krokowa, dn.03.11.2015r.

GOOŚ.6220.7.inf.2015

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

Pana Marcina Gruszkiewicz - Skup Surowców Wtórnych, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa,

Gmina Krokowa, powiat pucki

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 06-11-2015 13:13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 06-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 06-11-2015 13:13:05