Obwieszczenie Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki


Krokowa, dn.03.11.2015r.

GOOŚ.6220.7.zaw-1.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie :

na wniosek : Pana Marcina Gruszkiewicz - Skup Surowców Wtórnych,

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację

przedsięwzięcia polegającego na :

Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krokowa

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP - Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 06-11-2015 13:16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 06-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 06-11-2015 13:16:58