Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/54/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi Parszczyce, gmina Krokowa

Uchwała Nr VI/54/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  działek  Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi  Parszczyce, gmina Krokowa  .

 

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa  uchwala co następuje:

 § 1.Uchyla się  uchwałęNr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  działek  Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi  Parszczyce , gmina Krokowa  .

 § 2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 3.Zobowiązuje się Wójta Gminy Krokowa  do ogłoszenia uchwały w prasie miejscowej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,  a także w sposób zwyczajowo przyjęty.    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

UZASADNIENIE:

W dniu 30 maja 2008r.Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę Nr XXVII/202/2008  w sprawie   sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  działek  Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi  Parszczyce , gmina Krokowa  .

Uchwała ta przez ponad 2 lata  od jej uchwalenia  nie została wykonana . Po wielokrotnych wezwaniach  wykonawcy , zobowiązanego na podstawie umowy  z Gminą Krokowa                    do opracowania przedmiotowego miejscowego planu podjęto tylko fragmentaryczne czynności planistyczne , które w 2009r. całkowicie zostały zaprzestane.. Z dniem 19 lipca 2010r. Wójt Gminy Krokowa rozwiązał z wykonawcą umowę.

Brak jest również publicznego interesu gminy i konieczności  opracowania  w/w planu.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że istnieją wystarczające przesłanki do podjęcia powyższej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:02:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:02:29