Obwieszczenie-ZPG.6733.19.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na , dla inwestycji polegającej na : - remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - remoncie nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem wód deszczowych, - przebudowie instalacji oświetleniowej, - przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na podziemną wraz z przepięciem zasilania energetycznego istniejących budynków mieszkalnych na terenie działek nr: 33, 35, 36/1, 37, 285, 286, 287, 288, 290, 293, 295, 296, 297, 298, 299,300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,312, 332 obręb Goszczyno gmina Krokowa - umorzenie