Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/60/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 01 marca 2020 roku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

 

Uchwała Nr VI/60/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 01 marca 2020 roku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   ( t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 10/20 i 10/19 o nr KW 16608 położonymi w Krokowej przy ul. Wejherowskiej nr 3 w części obejmującej powierzchnię gruntu 991 m2 oraz część stanowiącą powierzchnię 243 m2, znajdującego się na nieruchomości budynku nr 3 z przeznaczeniem na działalność Muzeum Regionalnego w Krokowej do dnia 01 marca 2020 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Fundacji "Europejskie Spotkania" Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa z siedzibą w Krokowej ul. Zamkowa 1.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości określonej w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Część budynku Nr 3 przy ul. Wejherowskiej w Krokowej wraz z częścią gruntu została wydzierżawiona Fundacji „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa z siedzibą w Krokowej ul. Zamkowa 1 na okres od 1.03.2000 do 1.03. 2015 roku uchwałą Rady Gminy Krokowa z dnia 26 listopada 1999 r. Gmina Krokowa zawarła umowę dzierżawy z Fundacją w dniu 1 marca 2000 roku. Umowa, co do zakresu dzierżawy aneksowana była  w dniu 1.03.2011 roku.

Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Gminy Krokowa o przedłużenie umowy dzierżawy do dnia 1.03.2020 roku motywując złożony wniosek możliwością pozyskania środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowy Pasaż” na zadanie ”Adaptacja pomieszczenia budynku Muzeum Regionalnego w Krokowej dla potrzeb magazynu eksponatów muzealnych”. Realizacja tego zadania wymaga od Fundacji przedstawienia tytułu prawnego do obiektu tj. umowy dzierżawy na okres co najmniej 5 lat od rozpoczęcia realizacji zadania.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata jest niezbędne w świetle przepisu art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), a oceniając dotychczasową działalność dzierżawcy wyrażenie zgody na wnioskowane przedłużenie umowy dzierżawy jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata jest niezbędne w świetle przepisu art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Dotychczasowy dzierżawca korzystał z przedmiotu umowy bez uwag, zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w umowie. Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pozwoli na dalsze utrzymanie prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.

Dlatego też oceniając dotychczasową działalność dzierżawcy wyrażenie zgody na wnioskowane przedłużenie umowy dzierżawy jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:11:24