Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VII/70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ?IDĘ DO PRACY ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2012-02-19 10:27:42
Uchwała Nr VII/69/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej 2012-02-19 10:26:24
Uchwała Nr VII/68/2011 zdnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce 2012-02-19 10:25:37
Uchwała Nr VII/67/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 35 m2, położonej w Białogórze, gm. Krokowa na okres do 31 grudnia 2017 r. 2012-02-19 10:24:31
Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo 2012-02-19 10:21:55
Uchwała Nr VII/65/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położoną w obrębie wsi Karlikowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-02-19 10:18:19
Uchwała Nr VII/64/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Żarnowiec 2012-02-19 10:17:30
Uchwała Nr VII/63/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-02-19 10:16:13
Uchwała Nr VII/62/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze 2012-02-19 10:14:18