Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XVII/167/2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-01-14 10:30:04
? Nr XVII/166/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Krokowa 2016-01-14 10:29:46
? Nr XVII/165/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa 2016-01-14 10:28:25
? Nr XVII/164/2015 w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Publicznego Żłobka w Żarnowcu 2016-01-14 10:28:16
? Nr XVII/163/2015 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2016-01-14 10:28:03
? Nr XVII/162/2015 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej 2016-01-14 10:27:53
? Nr XVII/161/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2016 rok 2016-01-14 10:27:40
? Nr XVII/160/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2016-01-14 10:27:24