Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/64/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Żarnowiec

Uchwała Nr VII/64/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Żarnowiec

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  z  2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 13 ust. 1,  art. 27,  art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowauchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/23 o pow. 0,1130 ha, położonej w  obrębie Żarnowiec, zapisanej w KW Nr 34442  Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Użytkownik wieczysty w dniu 30 marca 2011 r. wystąpił  z wnioskiem o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr 234/23  położonej  w obrębie Żarnowiec.

 

Sprzedaż  nieruchomościgruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/23   o pow. 0,1130 ha, położonej wobrębie Żarnowiec, zapisana w KW Nr 34442 Sądu Rejonowego      w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z  art. 37 ust 2. pkt5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej  ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedawanej nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:17:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:17:30