Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
14. Umorzenie "Remontu nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra" realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe w miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Sławoszynko, Wierzchucino 2016-12-27 14:12:43
13. Budowa dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-10-27 14:46:43
12. Budowa instalacji do trawienia i pasywacji konstrukcji stalowych w miejscowości Kartoszyno na działce nr 198/2 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2016-10-21 09:40:25
11. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo 2016-08-17 10:46:00
10. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki 2016-08-17 10:45:21
9. Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-06-27 08:08:10
8. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych powiatu puckiego na działce o numerze ewidencyjnym 49/11 obręb 0013 Parszkowo-Kłanino ? budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Kłanino 21, 84-107 Kłanino 2016-06-27 08:07:25
7. Przebudowa istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz  ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2016-06-07 17:08:12
6. Wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2016-05-04 07:46:09
5. Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa,? pow. pucki, województwo pomorskie 2016-03-24 10:38:10
4. Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wymagane przyłącza oraz zbiorniki na nieczystości płynne) oraz drogą dojazdową, na części działki nr 71/13 obręb Lubocino, gmina Krokowa 2016-03-16 08:51:27
3. Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-04-26 09:32:54
2. Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-04-26 09:30:02
1. Dalsza eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa,? pow. pucki, województwo pomorskie 2016-01-19 09:31:26