Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo

Uchwała Nr VII/66/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo.

      Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wzwiązku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr  102, poz.  651  z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 § 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej, część nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo, gm. Krokowa, oznaczonej                      w ewidencji gruntów jako działka  nr  64/6  o pow. około  0,0150 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku              w KW Nr 16600 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 60/1. 

2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości o której mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie:

 

    W księdze wieczystej KW Nr 16600 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, dla nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo, w skład której wchodzi między innymi działka nr 64/6  o powierzchni ogółem 0,62 ha,  wpisane jest prawo własności na rzecz  Gminy Krokowa.

Brygida Goyke wystąpiła z wnioskiem o zakup części działki nr 64/6 o powierzchni około 0,0150 ha, położonej w obrębie Lubkowo jako część przyległej nieruchomości                            dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej przez Panią Brygidę Goyke nieruchomości położonej w obrebie Lubkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 60/1 obszaru 0,0800 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr 5064 Sądu Rejonowego                      w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku.

 

Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana   w drodze bezprzetargowej, jeżeli owa nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej                            w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Obydwie wskazane  przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie.

Zatem sprzedaż nieruchomości ma zapewniać poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przy jednoczesnym braku możliwości zagospodarowania nieruchomości jako nieruchomości samodzielne. Jeżeli obydwie przesłanki zachodzą, wówczas nie ma przeszkód do zbycia nieruchomości w drodze beprzetargowej. 

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona  w niniejszej uchwale.

 

 Załącznik do uchwały Nr VII/66/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

                   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal1.jpg (JPG, 40KB) 2012-02-19 10:21:55 479 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:21:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:23:30