Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LVIII/412/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego ?Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa? 2016-01-27 12:56:04
dokument Nr LVIII/413/2010 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. 2016-01-27 12:55:21
dokument Uchwała Nr LVIII/414/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2010 W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 2016-01-26 15:10:14
dokument Uchwała Nr LVIII/415/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2016-01-26 15:09:41
dokument Uchwała Nr LVIII/416/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jednoosobowej spółki Gminy Krokowa z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-01-26 15:09:03
dokument Uchwała Nr LVIII/417/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Białogóra, gm Krokowa 2016-01-26 15:08:28
dokument Uchwała Nr LVIII/418/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm Krokowa 2016-01-26 15:07:54
dokument Uchwała Nr LVIII/419/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. 2016-01-26 15:07:10
dokument Uchwała Nr LVIII/421/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Gmina/Strzeżewski). 2016-01-26 15:06:31
dokument Uchwała Nr LVIII/420/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Gmina/Lieske). 2016-01-26 15:05:43
dokument Uchwała Nr LVIII/422/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 2016-01-26 15:05:09
dokument Uchwała Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce. 2016-01-26 15:04:18
dokument Uchwała Nr LVIII/424/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek geodezyjnego podziału nieruchomości. 2016-01-26 15:03:36
dokument Uchwała Nr LVIII/425/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/385/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustaleń wysokości stawki opłaty adiacenckiej 2016-01-26 15:02:55