Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ?IDĘ DO PRACY ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała Nr VII/70/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

W sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA –IDĘ DO PRACY ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

 

 §1.Przyjmuje się do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. projekt systemowy w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój                       i upowszechnienie aktywnej integracji ’’,  Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, tytuł projektu ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany                   do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

§2.1.Projekt ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’, o którym mowa w    § 1 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2.Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego          w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.Wkład własny będzie poniesiony w wysokości wymaganej przez Instytucję Pośredniczącą nie więcej niż 9,75 % zrealizowanych wydatków.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

 

UZASADNIENIE:

Na podstawie art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).Rada Gminy kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’ w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ’’,  Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest zgodny z zasadami przyjętymi w dokumencie: ,,Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej’’ jak również z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:27:42