Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LV/386/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krokowa wraz z ułamkową częścią gruntu w miejscowości Brzyno, gm. Krokowa. 2016-01-28 14:09:55
Uchwała Nr LV/387/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Świecino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2016-01-28 14:09:21
Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubkowie, gm. Krokowa. 2016-01-28 14:08:54
Uchwała Nr LV/389/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej nr 1503G od km 0+000 do km 1+280 i od km 4+700 do km 7+000 oraz od km 7+000 do km 9+300 na odcinku Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno? 2016-01-28 14:08:24
Uchwała Nr LV/390/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania Gminy Krokowa z Powiatem Puckim w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1503G od km 0+000 do km 1+280 i od km 4+700 do km 7+000 oraz od km 7+000 do km 9+300 na odcinku Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno? 2016-01-28 14:07:54
Uchwała Nr LV/391/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm Krokowa . 2016-01-28 14:06:39
Uchwała Nr LV/392/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Tyłowo, gm Krokowa 2016-01-28 14:06:04
Uchwała Nr LV/393/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Prusewo, gm Krokowa . 2016-01-28 14:05:19
Uchwała Nr LV/394/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Wejherowo z przeznaczeniem na budowę ?Miejsca Pamięci w Piaśnicy? w roku 2010 2016-01-28 14:04:43