Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIII/366/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości. 2016-02-16 12:01:20
Uchwała Nr LIII/367/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa na nieruchomości będące własnością osób fizycznych. 2016-02-16 12:00:49
Uchwała Nr LIII/368/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na okres 5 lat, w drodze przetargu, nieruchomości ? pasa plaży 2016-02-16 12:00:13
Uchwała Nr LIII/369/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubocino 2016-02-16 11:59:38
Uchwała Nr LIII/370/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Dębki 2016-02-16 11:59:02
Uchwała Nr LIII/371/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tyłowo 2016-02-16 11:57:56
Uchwała Nr LIII/372/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania Gminy Krokowa z Gminą Gniewino i Gminą Luzino w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ?Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach: Gniewino, Luzino i Krokowa 2016-02-16 11:57:14
Uchwała Nr LIII/373/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2010 rok 2016-02-16 11:56:24
Uchwała Nr LIII/374/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/115/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/286/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Krokowa 2016-02-16 11:55:41
Uchwała Nr LIII/375/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa 2016-02-16 11:53:51
Uchwała Nr LIII/376/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Zbigniewa Krzynowek z dnia 07.03.2008 r. na bezczynność Wójta Gminy Krokowa 2016-02-16 11:53:07
Uchwała Nr LIII/377/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Leszka Wszałek z dnia 01.10.2008 r. na działalność Wójta Gminy Krokowa 2016-02-16 11:50:54
Uchwała Nr LIII/378/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Anny, Barbary i Stanisława Dąbrowskich z dnia 10 kwietnia 2010 r. na uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2009 r. nr XLVI/334/2009 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 2016-02-16 11:49:58
Uchwała Nr LIII/379/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru osoby uprawnionej do reprezentacji Rady Gminy Krokowa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz udzielenia jej upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę. 2016-02-16 11:48:57
Uchwała Nr LIII/380/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Janusza Szyndlera z dnia 26 kwietnia 2010 r. na uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr XXVI/274/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 2016-02-16 11:48:19
Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru osoby uprawnionej do reprezentacji Rady Gminy Krokowa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz udzielenia jej upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę. 2016-02-16 11:47:22