Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Nr XLIX/342/2010 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok 2016-02-16 12:57:00
Nr XLIX/343/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa 2016-02-16 12:56:37
Nr XLIX/344/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Dębkach, obręb Żarnowiec, gm. Krokowa 2016-02-16 12:56:17
Nr XLIX/345/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie Minkowice na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2016-02-16 12:55:41
Nr XLIX/347/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego przeniesienia przez osoby fizyczne na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego 2016-02-16 12:55:21
Nr XLIX/348/2010 w sprawie funduszu sołeckiego 2016-02-16 12:42:38
Nr XLIX/349/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok 2016-02-16 12:41:33
Nr XLIX/350/2010 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazania Województwu Pomorskiemu pomocy z przeznaczeniem na wspólna realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i nr 218 w miejscowości Krokowa (działka nr 5/19) 2016-02-16 12:41:00
Nr XLIX/351/2010 w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz przekazania Województwu Pomorskiemu pomocy z przeznaczeniem na wspólna realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i nr 218 w miejscowości Krokowa (działka nr 5/23) 2016-02-16 12:40:27
Nr XLIX/352/2010 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” na rok 2010 2016-02-16 12:39:39
Nr XLIX/353/2010 w sprawie przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwišzywania Problemów Alkoholowych” na rok 2010 2016-02-16 12:39:15