Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XIX/183/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Krokowa; 2016-02-25 10:43:04
? Nr XIX/182/2016 w sprawie współdziałania Gminy Krokowa z Gminą Pelplin w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publiczności na terenie gmin Pelplin i Krokowa?; 2016-02-25 10:42:55
? Nr XIX/181/2016 w sprawie uchwalenia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krokowa na lata 2016 - 2020?; 2016-02-25 10:42:40
? Nr XIX/180/2016 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2016; 2016-02-25 10:42:18
? Nr XIX/179/2016 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2016; 2016-02-25 10:42:08
? Nr XIX/178/2016 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krokowa na lata 2015-2018?; 2016-02-25 10:41:54
? Nr XIX/177/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2016-2018; 2016-02-25 10:41:36
? Nr XIX/176/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Minkowice; 2016-02-25 10:41:23
? Nr XIX/175/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Odargowo w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 2016-02-25 10:41:12
? Nr XIX/174/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości z zasobu Skarby Państwa na rzecz Gminy Krokowa; 2016-02-25 10:41:04
? Nr XIX/173/2016 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie Żarnowiec, stanowiąc własność Gminy Krokowa; 2016-02-25 10:40:54