Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/88/2011 z dnia 28.06.2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok

 

Uchwała Nr X/88/2011

  Rady Gminy Krokowa

z dnia 28.06.2011 roku

 

W sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),w związku z art. 89 ust.1 pkt 2,art.211, art.212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

RADA GMINY KROKOWA. UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

 

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.347.088 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.502.265 Zł
 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 160.000 Zł
 4. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały
 5. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2011 rok wynosi:
 6. Dochody kwota 52.225.032 Zł

                Z tego:

 1. Dochody majątkowe kwota    20.545.850 Zł
 2. Dochody bieżące kwota         31.679.182 Zł   
 3. Wydatki kwota  65.759.743 Zł                                             

Z tego:

 1. Wydatki majątkowe kwota     34.894.900 Zł             
 2. Wydatki bieżące kwota           30.864.843 Zł

§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 13.534.711 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 155.177 Zł

 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody pochodzące z tytułu wolnych środków finansowych w kwocie 155.177 Zł
 2. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 14.339.317 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.                       

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5.Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 41.000 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 11.000 Zł  zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dochody

 1. Do projektu budżetu wprowadza się dotacje rozwojowe  w dziale 853 rozdziale 85395 kwota  393.234 Zł na realizację następujących zadań :
 2. Program operacyjny kapitał ludzki „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy „ kwota 343.865 Zł
 3. Program operacyjny kapitał ludzki „Nauka dziś – lepsze jutro „ kwota  32.804 Zł
 4. Program operacyjny kapitał ludzki „Poziomkowa akademia „ kwota 16.565 Zł
 5. W dziale 630 rozdziale 63095 wprowadza się dotacje rozwojowe ze środków UE na realizację następujących  zadań inwestycyjnych :
 6. „ścieżka rowerowa Swarzewo”– Krokowa kwota 447.731 Zł
 7. „wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gmin Gniewino i Krokowa poprzez budowę czterech przystani jachtowych na Jeziorze Żarnowieckim” kwota 506.123 Zł

Wydatki

 1. Do projektu budżetu w dziale 853 rozdziale 85395 wprowadza się dotacje rozwojowe w wysokości 393.234 Zł na realizację następujących zadań :
 2. Program operacyjny kapitał ludzki „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy „ kwota 343.865 Zł
 3. Program operacyjny kapitał ludzki „Nauka dziś – lepsze jutro „ kwota  32.804 Zł
 4. Program operacyjny kapitał ludzki „Poziomkowa akademia „ kwota 16.565 Zł
 5. Dział 600 rozdział 60016 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 119.177 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
 6. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „ wykonanie remontu nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Odargowo konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 67.711 Zł
 7. W związku ze złożonym kosztorysem dotyczącym budowy drogi i chodnika w miejscowości Dębki ul. Topolowa konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 25.000 Zł
 8. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na „ wykonanie remontu nawierzchni drogi ul.Łąkowej w miejscowości Goszczyno „ konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 22.766 Zł .
 9. W dziale 630 rozdziale 63095 wydatki inwestycyjne dokonuje się następujących zmian ;
 10. Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ turystyczny szlak północnych kaszub „ o kwotę 430.000 Zł
 11. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „ ścieżka rowerowa Swarzewo – Krokowa „ o kwotę 747.731 Zł
 12. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „ wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gmin Gniewino i Krokowa poprzez budowę czterech przystani jachtowych na Jeziorze Żarnowieckim „ o kwotę 796.123 Zł

4) W dziale 700 rozdziale 70005 wydatki bieżące dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11.000 Zł z przeznaczeniem na ocieplenie oraz modernizację instalacji co w świetlicach wiejskich i remizach OSP.

5) W dziale 754 rozdziale 75412 wydatki inwestycyjne zmniejszenie planu wydatkow o kwotę 160.000 Zł na realizację zadania „ zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego „

6) Dział 921 rozdział 92120 dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  kwota 11.000 Zł

7) W dziale 926 rozdziale 92605 wydatki bieżące w wysokości 10.000 Zł z przeznaczeniem na dodatkowo organizowane imprezy sportowe na boiskach wielofunkcyjnych gminy Krokowa na 2011 rok pod nazwą „ Sportowa Krokowa”.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1.xls (XLS, 16KB) 2012-02-19 13:19:20 437 razy
2 załącznik nr 2.xls (XLS, 23KB) 2012-02-19 13:19:20 440 razy
3 załącznik nr 3.xls (XLS, 6KB) 2012-02-19 13:19:20 433 razy
4 załącznik nr 4.xls (XLS, 51KB) 2012-02-19 13:19:20 467 razy
5 załącznik nr 5.xls (XLS, 75KB) 2012-02-19 13:19:20 474 razy
6 załącznik nr 6.DOC (DOC, 59KB) 2012-02-19 13:19:20 446 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:19:20