Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/91/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karwieńskie Błota na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr X/91/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karwieńskie Błota na rzecz użytkownika wieczystego.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  z  2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 13 ust. 1,  art. 27,  art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje: 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 414/1 o pow. 0,1830 ha, położonej w  obrębie Karwieńskie Błota, zapisanej w KW Nr 15191  Sądu Rejonowego  w Wejherowie- Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Użytkownik wieczysty w dniu  16 maja 2011 r. wystąpił  z wnioskiem o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr  414/1  położonej  w obrębie Karwieńskie Błota.

Sprzedaż  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 414/1   o pow. 0,1830 ha, położonej wobrębie Karwieńskie Błota, zapisana w KW Nr  15191 Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z  art. 37 ust 2. pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.).

 Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej  ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedawanej nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:24:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:24:02