Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XX/205/2016 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Babnica?; 2016-04-25 13:46:08
? Nr XX/204/2016 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Białogóra?; 2016-04-25 13:45:59
? Nr XX/203/2016 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2016; 2016-04-25 13:45:49
? Nr XX/202/2016 w sprawie przekazania skargi Pana......do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XXXV/389/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2013r. wraz z odpowiedzią na skargę; 2016-04-25 13:45:26
? Nr XX/201/2016 w sprawie zmiany przedstawiciela gminy Krokowa w Stowarzyszeniu Turystycznym ?KASZUBY PÓŁNOCNE? Lokalnej Organizacji Turystycznej; 2016-04-25 13:39:25
? Nr XX/200/2016 w sprawie współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji; 2016-04-25 13:39:15
? Nr XX/199/2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego w partnerstwie z Powiatem Puckim do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego; 2016-04-25 13:39:04
? Nr XX/198/2016 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Dębki; 2016-04-25 13:38:52
? Nr XX/197/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2016 r.; 2016-04-25 13:38:40
? Nr XX/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (część dz. Nr 646 obr. Wierzchucino); 2016-04-25 13:38:30
? Nr XX/195/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (część dz. Nr 227/6 obr. Goszczyno); 2016-04-25 13:36:07
? Nr XX/194/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (część dz. Nr 5 obr. Sulicice); 2016-04-25 13:35:57
? Nr XX/193/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (część dz. nr 220/4 obr. Sławoszyno); 2016-04-25 13:35:46
? Nr XX/192/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (część dz. Nr 28/4 i 30/12 obr. Karwieńskie Błoto); 2016-04-25 13:34:11
? Nr XX/191/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Parszkowo ? Kłanino; 2016-04-25 13:34:00
? Nr XX/190/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarnowcu; 2016-04-25 13:33:51
? Nr XX/189/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno; 2016-04-25 13:33:41
? Nr XX/188/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota; 2016-04-25 13:33:30
? Nr XX/187/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok; 2016-04-25 13:33:21
? Nr XX/186/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2016-04-25 13:33:10
? Nr XX/185/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. ?Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzchucino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213?; 2016-04-25 13:32:59