Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Lisewie przy ul. Lisewskiej, na części działki nr 40/3 o klasie gruntu N obręb geodezyjny Krokowa w gminie Krokowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1523G Minkowice ? Lisewo ? droga wojewódzka N 218 na części terenu działek nr 40/3, 40/1 i 41/1 w obrębie Krokowa gmina Krokowa