Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/100/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych

Uchwała Nr X/100/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych.

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 , art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 216 ust.  2 pkt 5 , art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. - z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 r. z póź .zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:

§1.Zmienia się treść §2 Uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 r., który otrzymuje następującą treść:

„§ 2. 1. Udziela się z budżetu Gminy Krokowa pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu "Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino - Kazimierz odc. Mrzezino - Kazimierz (etap II od km 0+000 do km 1+465).

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy
Krokowa w roku 2011 w wysokości 1,33 % kwoty wynikającej z przeprowadzonego przetargu przypadającej na samorządy określone w §1 jednak nie więcej niż 20.000 zł .

3. Udziela się z budżetu Gminy Krokowa pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Krokowa w kwocie 80.000 zł."

§2.Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia  27 sierpnia 2010 r., który otrzymuje następującą treść:

,,§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego w §2 ust.1 określone zostaną w aneksie do umowy nr 37/2010 z dnia 29 września 2010 r., zawartej pomiędzy Powiatem Puckim, Gminą Kosakowo, Gminą Puck, Gminą Krokowa, Gminą Miasta Puck, Gminą Miasta Władysławowo, Gminą Miasta Jastarnia i Gminą Miasta Hel.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego w § 2 ust.3 zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Krokowa a Powiatem Puckim.

3. Do podpisania stosownego aneksu oraz umowy upoważnia się Wójta Gminy Krokowa."

§3.Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Rada Gminy Krokowa w trosce o poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców gminy Krokowa postanowiła przeznaczyć na dofinansowanie remontu dróg powiatowych Powiatu Puckiego kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na :

  1. Remont drogi powiatowej Mrzezino - Kazimierz ( na terenie gminy Puck) kwotę 20.000 zł.
  2. Remont dróg powiatowych na terenie gminy Krokowa kwotę 80.000 zł .

Środki będące w dyspozycji samorządu terytorialnego powinny przede wszystkim służyć zaspokojeniom potrzeb mieszkańców Wspólnoty Samorządowej. Stąd konieczność lokowania środków inwestycyjnych Gminy Krokowa na terenie jej działania celem poprawy warunków mieszkańców na terenie gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:36:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:36:25