Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki

Krokowa, dn.07.06.2016r.

GOOŚ.6220.7.zaw-3.2015.2016

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że wydał decyzję odmawiającą znak GOOŚ 6220.7.DśU.odm.2015 z dn. 07.06.2016r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki.

 

 

Postepowanie prowadzone na wniosek  : Pana Marcina Gruszkiewicz – Skup Surowców Wtórnych, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Krokowa, w terminie 14 dni od dnia  ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Krokowa informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w postanowieniu z dnia 31.05.2016r. (wpł. 06.06.2016r.) znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.128.2014.MCJ.4. postanowił nie uzgodnić realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki.

 

 

Z treścią decyzji i ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, pok. 216 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek 7:30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

 

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krokowa
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 07-06-2016 17:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 07-06-2016 17:10:30