Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki

Krokowa, dn. 29.06.2016r.

 

GOOŚ.6220.4.zaw-1.2016

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

Wójt Gminy Krokowa  zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie :

na wniosek  : Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

w sprawie :  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację

                     przedsięwzięcia polegającego na :

 

„Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

dla miejscowości Glinki”

 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

65/4, 65/3, 147, 101, 146, 42, 33/2, 34/2, 34/1, 35/2, 36/1  -  Obręb Sobieńczyce,

227/3, 228/3, 228/2, 227/2 -  Obręb Jeldzino.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 216 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 w godzinach pracy urzędu tj. pon.-śr. 7.30-15.30,  czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jeldzino,
  2. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sobieńczyce,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,
  4. BIP – Urzędu Gminy Krokowa,
  5. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 05-07-2016 12:24:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 05-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 05-07-2016 12:26:46